Search
  • Coral Maipaz Zohar

Aim high - fly higher

כל כך הרבה אנשים רוצים לקבל הדרכה, מקפצה, הכוונה, מיקוד - במערכות היחסים שלהם, בזוגיות, שינוי מקצועי או בחירת עיסוק, הבנה של נסיבות החיים או התקיעות, כניסה למצבי השראה ויצירתיות, קבלת החלטות חכמה ועוד ועוד..

וכל זה אפשרי..

לפי שיטת הפנג שואי, כל שינוי קטן יכול להשפיע על זרימת האנרגיה בבית ולמשוך אלינו 'מזל טוב'.

הזזת חפץ ממקום אחד למשנהו, בחירת תמונות, צבעים וחומרים או מיקום נכון של הפונקציות בבית, כל אלה משפיעים על הבית ועל החיים של כל אחד מדייריו.

אין פתרון אחד, יש מגוון רחב של אפשרויות המתגבשות לכדי תכנית עיצוב 'פנג שואית' בהתאם לנתונים האישיים הייחודיים של הבית ושל בני המשפחה.

אני מזמינה אתכם להצטרף לגלות את סודותיה הקסומים של השיטה בת ה-4,000 שנה!

קורל 💓


Photo by Sebastián León Prado on Unsplash


6 views0 comments

Recent Posts

See All