Search
  • Coral Maipaz Zohar

פסח וסדר פנימי

אחד המשפטים הידועים ביוון העתיקה הוא "דע את עצמך" אשר נחרט באתר הארכיאולוגי "דלפי"

"דע את עצמך" - נשמע פשוט. אך כמה קשה להיות אני? קשה מאד, מסתבר.

"דע את עצמך" - מפנה את השאלה לעצמך:

- מי אני? - מה אני באמת רוצה? - אילו צדדים חזקים אצלי ואילו פחות? - איך אני יכול/ה למנף את עצמי ולהגיע למימוש מירבי?


סוקרטס אולי ציווה את תלמידיו והאנושות בכללה: "דע את עצמך", והיוונים הכירו באמיתיות האמרה מספיק כדי לחרוט אותה על שער היכל אפולו בדלפי.

אבל אמירות שמתנוססות בראש חוצות לא תמיד מתורגמות למעשים בשטח.

בעיות הזהות נוגעות בכל שטח בחיים. שאלות לא פשוטות בכלל.

והנה אנחנו בשבוע לפני הפסח, בניקיונות וסידורים

שהם סוג של דיוקים, סדר-פנימי ואפילו חשבון-נפש

כשכל אלו מתקשרים ישירות למושג "המודעות העצמית" - אדם המהרהר במעשיו, מהרהר בעצמיותו, ומנסה לראות אם הוא אכן נאמן לגרעין העמוק ביותר שלו.

נצלו זמן זה של נקיונות,

התמקדו בפינה אחת בבית שמזמן לא נתתם לה תשומת לב

כך גם נסו להתמקד בנושא מסוים בחיים שתרצו לשפר או למגנט נושא ששמתם זמן-מה בצד ובדקו עם עצמכך


- עד כמה אתם אמיתיים עם עצמכם? - עד כמה אתם יכולים להיות עוד יותר מדוייקים ולהדהד זאת לעולם? - מהו הצעד הבא שעליכם לעשות?


ימים אלה של ההכנות לפסח,

הם זמן טוב לדיוק

הדרך שלנו

והתמקדות

בביצוע סדר פנימי


חג שמח לכולנו, קורל


Photo by Jason Leung on Unsplash

4 views0 comments

Recent Posts

See All