Search
  • Coral Maipaz Zohar

סוד הפנג שואי

Once upon a time...

הסינים האמינו שאם הם יצליחו לחקות ולהעתיק את איזון כוחות הטבע לחייהם היומיומיים - הם יזכו ביותר הרמוניה בתנאי חייהם ובאיכות חיים טובה יותר.


"פנג" משמעותו = רוח. החלקיקים של האוויר הנכנסים לריאות שלנו ומהווים חלק מהדם שלנו.

"שואי" משמעותו = מים. וכפי שרוב גופנו עשוי מים, באופן דומה לאוויר, שניהם מהווים בסיס לקיומנו.


גם האוויר וגם המים עשויים מחלקיקים שאולי עברו צמחים, בעלי-חיים, מקומות ואנשים אחרים. כפי שהמים יכולים לעבור דרך העננים, אוקיינוסים, נהרות, נחלים, בריכות וכדומה.

כלומר, אנחנו מחליפים כל הזמן חלקיקים עם העולם שאנו חיים בו. כמו גם שאנו סופגים אנרגיה מהשמש והמזון שאנו אוכלים מקשר אותנו לצמחים, דגים ובעלי חיים נוספים.

איפה זה הופך להיות באמת מעניין..? אותם חלקיקים שאנו מכניסים לחיינו ולגופנו, נושאים איזשהו סוג של מידע, חותם מהמקומות בהם עברו, סיפורים, תחושות, קצב, אנרגיה.


האם זה אומר שהגבולות שלנו עשויים להיות הרבה יותר חדירים ממה שאנחנו חושבים?

👑מתי בפעם האחרונה הסבתם את תשומת ליבכם לרגע הלגימה שאתם שותים מים?

👑מתי בפעם האחרונה לקחת נשימה עמוקה והתרכזתם באותו רגע?

👑מתי בפעם האחרונה אכלתם מזון מתוך תשומת לב?

•••••••••


החיים שלנו כ"כ עמוסים, אנחנו טרודים בעבודה, רוצים להספיק הכל, פועלים בקצב מהיר, מנסים להגשים את כל החלומות והשאיפות שלנו..

הפנג שואי מזמין אותנו לעצור רגע, לקחת נשימה עמוקה

וליצור סדר חדש במרחב שבו אנו חיים

ועל-ידי כך לנטרל השפעות שליליות

ולהיות פחות מושפעים ופגיעים מההשפעה שיש לנו מסביב לנו – חפצים, סידור בית...

וכך גם מזרמים של אוויר/ מים/ אנרגיה..

שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם ומשפיעים עלינו – מסתבר.

הפנג שואי נו

תן לנו את המודעות ואת הכלים -

איך לסדר את המרחב שיתמוך בנו ולא נצטרך לשלם על כך מחירים.

ופה זה החלק שאני צריכה לתת קצת טיפים מעשיים, אבל הפעם אשאיר לכם מקום ליצירתיות ודימיון (;

שבת שלום -

שבת מלאת רגעי נחת

החזרת תשומת הלב אל עצמינו

ולמה שאנחנו מכניסים לחיינו ולגופינו.קורל ❤️

8 views0 comments

Recent Posts

See All