Search
  • Coral Maipaz Zohar

נטע ברזילי ומנקי נקו

😻📣📣#חתול_המזל ״מָנֵקִי נקו״ (Maneki-neko) הוא פסל נפוץ בתרבות יפן, שלפי האמונה מביא מזל לבעליו.

משמעותו המילולית של השם ביפנית היא "החתול המזמין" (מנקי - מזמין, נקו - חתול). המנקי נקו ידוע גם כ"חתול המזל" או "חתול הכסף".

לפי האגדות, אחד מקיסרי יפן עבר יום אחד ליד חתול שנראה כאילו הוא מנופף לו. האציל פירש את תנועת החתול כאות, והתקרב אליו. לאחר מכן הבחין שבמסלול המקורי שבו צעד הייתה מלכודת שהונחה עבורו. מאז נחשבו החתולים לבעלי חיים נבונים ולרוחות מביאות מזל.

בבתים ובמקדשים יפניים רבים נמצאות דמויות של חתול שכפו מורמת כאילו הוא מנופף.

לפי המסורת, כשכפו הימנית מורמת הוא מושך מזל או בריאות, ואילו כשכפו השמאלית מורמת הוא מושך לקוחות.

🌈#צבעים יש “מנקי נקו” במגוון גדול של צבעים. במקור הייתה מטרת הצבעים השונים קישוטית בלבד, אך כיום מקשרים צבעים שונים לתכונות שונות:

#טריקולור (קליקו): רקע לבן עם כתמים של שחור וצהוב. לפי האמונה צבע זה הוא ממוזל במיוחד והוא צבעם השכיח ביותר של מנקי נקו. ייתכן שמקור האמונה בכך שהצבע נדיר בחתול היפני קצר הזנב, שהוא המודל למנקי נקו. #לבן: חתולים לבנים מסמלים טוהר והם הבאים בתור בסדר הפופולריות. #אדום: ביפן נחשב הצבע האדום לצבע מגן, ומאמינים שהוא מרחיק רוחות רעות ומחלות. #שחור: מנקי נקו שחורים אמורים להרחיק רוע. הם פופולריים במיוחד אצל נשים, כי הם אמורים להרחיק מהן אנשים שעוקבים אחריהן. כמו האדומים, הם מקושרים לעיתים גם עם בריאות. #זהב: מזמין עושר. #ורוד: ורוד אינו צבע מסורתי אך הוא זוכה כיום לאהדה, ומקושר לאהבה

#招き猫 #פוקימון #הלו_קטי #מיאו #TOY


Photo by Charles 🇵🇭 on Unsplash


45 views0 comments

Recent Posts

See All